Schoolfeedback

Na de deelname aan het voor- en/of hoofdonderzoek zal uw school een rapport ontvangen over de prestaties van de leerlingen in uw school, het zogenoemde schoolfeedbackrapport.

Daarin worden de gemiddelde resultaten van alle leerlingen in uw school gerapporteerd. U krijgt dus geen overzicht van de prestaties van de individuele leerlingen. De resultaten van uw school worden vergeleken met de resultaten van een aantal gelijkaardige scholen, bijvoorbeeld naar onderwijsvorm, sociaal-economische status en/of thuistaal van de deelnemende leerlingen, … Kortom, er wordt geprobeerd rekening te houden met de verschillen tussen de scholen inzake de instroom van leerlingen om een faire vergelijking te kunnen maken. Doordat de anonimiteit van de scholen bewaakt wordt, kunnen we daarbij niet aangeven over welke scholen het precies gaat.

In het schoolfeedbackrapport kunt u dus lezen hoe goed uw school het doet in vergelijking met andere gelijkaardige scholen op het vlak van taalvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.

Hierbij een voorbeeld van zo’n gepersonaliseerde schoolfeedback van een fictieve school.

 
Taalkeuze