Selectieprocedure

Per land nemen tussen de 4 500 en 10 000 leerlingen deel aan het hoofd-onderzoek en tussen de 800 en 1 200 leerlingen aan het vooronderzoek. In 2015 namen in Vlaanderen 5675 leerlingen deel uit 175 verschillende scholen aan PISA. De Vlaamse steekproef is steeds representatief naar net, onderwijsvorm en studierichting. Leerlingen uit de vier onderwijsvormen in het gewoon onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) nemen deel.
Taalkeuze