Veelgestelde vragen

U vindt hier een antwoord op de volgende veelgestelde vragen:

1. Krijg ik inzage in de testvragen? Kan ik de test later gebruiken om mijn leerlingen voor te bereiden op hun PISA-deelname?


2. Onze school nam deel aan het zogenaamd vooronderzoek. Wat is het verschil tussen het hoofdonderzoek en het vooronderzoek?


3. Worden we vergoed voor onze deelname?


4. Het is niet evident voor ons om een dergelijk onderzoek in onze school uit te voeren. Wat maakt het voor ons interessant om deel te nemen?


5. Kunnen we als school weigeren om deel te nemen?


6. Wat wordt er precies verwacht van een deelnemende school?


7. Hoe weten we dat onze school geselecteerd werd?
Taalkeuze