Voorbeeldvragen

Het PISA-team ontwikkelde een handboek waarin de vrijgegeven items voor de domeinen wiskundige geletterdheid, wetenschappelijke geletterdheid en leesvaardigheid worden besproken. Dit handboek geeft een beeld van welke vragen PISA gebruikt om vaardigheden van leerlingen te testen. Scholen kunnen die vragen gebruiken om zowel de Vlaamse als de eigen resultaten beter in te schatten. Daarnaast werd ook een uitgebreide bundel met vrijgegeven items van de vorige cycli ontwikkeld.

Enkele voorbeeldvragen voor de verschillende domeinen die door PISA worden onderzocht:

Voorbeelden van vragen zoals ze afgenomen worden op computer:
Taalkeuze