Hoe meet PISA?

Elektronische bevraging

Computertechnologie en internetgebruik zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.  PISA kon niet achterblijven en besliste om naast de traditionele ‘pen en papier’-toetsen meer interactieve en dynamische elektronische testen af te nemen bij de leerlingen.

In 2006 implementeerden enkele landen een elektronische test, die de wetenschappelijke geletterdheid van de leerlingen meet. In 2009 situeerde de elektronische afname zich binnen het hoofddomein leesvaardigheid en ze werd benoemd als ERA, wat staat voor Electronic Reading Assessment. In de PISA-cyclus 2012 waren nog meer elektronische ondervragingen, aangeduid als CBA (Computer Based Assessment), voorzien. In 2015 werd er volledig overgeschakeld naar een elektronische bevraging. 

Een aantal vaardigheden die nodig zijn om met elektronisch materiaal om te gaan zijn hetzelfde als de vaardigheden die nodig zijn om de papieren tests te voleindigen. Maar informatieverzameling via het internet vraagt ook om een weg te vinden in de massa informatie die beschikbaar is en om onmiddellijke evaluatie van die informatie. Het vermogen om kritisch na te denken wint aan belang.

Digitale voorbeelditems die gebruikt werden in PISA:
Taalkeuze