Leesvaardigheid

Definitie

PISA definieert leesvaardigheid als ‘het begrijpen, het gebruiken van, het reflecteren op en het zich inlaten met geschreven teksten, zodat iemand zijn doelen kan bereiken, zijn kennis en capaciteiten kan ontwikkelen en kan participeren in de maatschappij.’

Het gaat daarbij dus verder dan het louter decoderen van informatie en het letterlijk interpreteren van wat in teksten geschreven staat. Leesvaardigheid benadrukt de vaardigheden van de leerlingen om geschreven informatie te gebruiken in realiteitsgebonden contexten.

 

 Subschalen en vaardigheidsniveaus

  • Binnen leesvaardigheid onderscheidt men drie subschalen, die verschillende soorten vaardigheden van de leerlingen vereisen: lokaliseren en terugvinden, integreren en interpreteren van informatie en reflecteren en evalueren.
  • Voor elke vaardigheid worden zowel complexe als relatief eenvoudige opdrachten in de test opgenomen.
  • In elke subschaal worden vaardigheidsniveaus onderscheiden. Voor elk van die niveaus bestaat er een beschrijving van de vaardigheden die de personen uit deze groep bezitten.

 

 

 

 

 

 
Taalkeuze