Digitale leesvaardigheid

In 2009 kreeg het lezen van digitale teksten voor het eerst een plaats in PISA onder de naam “Electronic Reading Assessment”, kortweg ERA.

De opmars van de digitalisering en de bijhorende toename van digitale teksten beïnvloedde de laatste 10 jaar de manier waarop mensen lezen enorm. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de specifieke kenmerken van digitale teksten (in het bijzonder hun dynamisch karakter in vergelijking met het statische van de teksten in gedrukte media) vragen om specifieke tekstverwerkingsvaardigheden.

De digitale ERA-bevraging van PISA wil net die vaardigheden van jongeren in het omgaan met, verstaan, evalueren en integreren van digitale teksten in detail onderzoeken om een accuraat beeld te krijgen van hun digitale leesvaardigheid.

Het Vlaams rapport PISA2009 met de Vlaamse resultaten voor digitale geletterdheid kunt u hier bekijken.
Taalkeuze