Samenwerkend probleemoplossen

In PISA2015 werd samenwerkend probleemoplossen voor het eerst getest. 

Samenwerkend probleemoplossen wordt in PISA gedefinieerd als 'de mogelijkheid van een individu om werkelijk deel te nemen aan een proces waarbij twee of meer actoren een probleem proberen op te lossen door hun kennis en inspanningen die nodig zijn om tot een oplossing te komen, te delen en hun kennis, vaardigheden en inspanningen te bundelen om die oplossing te bereiken'.

Samenwerkend probleemoplossen berust op de competenties voor probleemoplossen zoals hierboven beschreven. Maar voegt daar drie samenwerkende competenties aan toe namelijk 1) gedeel begrip bewerkstelligen en behouden, 2) gepaste actie ondernemen om een probleem op te lossen en 3) organisatie van het team bewerkstelligen en behouden. 

Samenwerkend probleemoplossen wordt (enkel) digitaal getest. 
Taalkeuze