Wetenschappelijke geletterdheid

Definitie

Wetenschappelijke geletterdheid wordt in PISA gedefinieerd als ‘de vaardigheid van iemand om:

  • wetenschappelijke kennis te gebruiken om vragen te identificeren, nieuwe kennis te verwerven, wetenschappelijke fenomenen te verklaren en wetenschap-pelijke bewijzen te gebruiken om conclusies te trekken in verband met wetenschappelijke onderwerpen;
  • de specifieke kenmerken van wetenschap als een vorm van menselijke kennis en onderzoek te begrijpen;
  • in te zien hoe wetenschap en technologie ons materiaal, intellectueel en cultureel milieu beïnvloeden; en
  • zich als denkende burger verbonden te voelen met wetenschappelijke onderwerpen en de begrippen van de wetenschap.’

Raamwerk en vaardigheidsniveaus


Het raamwerk voor wetenschappen werd binnen PISA opgebouwd rond vier vragen:

  • Welke context (levensechte situatie met betrekking tot wetenschappelijke en technologische thema’s)  zou geschikt zijn om 15-jarigen te testen?
  • Welke vaardigheden (wetenschappelijke onderwerpen aanduiden, fenomenen wetenschappelijk verklaren en wetenschappelijke bewijzen gebruiken) kunnen we verwachten bij 15-jarigen?
  • Over welke kennis (wetenschappelijke kennis en kennis over de wetenschap) beschikken 15-jarigen?
  • Welke attitudes (interesse voor wetenschappen, steun voor wetenschappelijk onderzoek, zelfvertrouwen bij het leren van wetenschappen en verantwoordelijkheidsgevoel tegenover natuurlijke bronnen en het milieu) leven er bij 15-jarigen?

Alle testvragen worden binnen dit raamwerk ontwikkeld en bestaan uit een range aan makkelijke tot moeilijke vragen.
Taalkeuze