Wiskundige geletterdheid

Definitie

In het dagelijkse leven worden we vaker met wiskundige principes geconfronteerd dan je op het eerste zicht misschien zou denken. Denk maar aan het interpreteren van bus- en treindienstregeling, geldtransacties, het beste koopje in de winkel, …

PISA verstaat onder wiskundige geletterdheid:

  • de capaciteit van een persoon om wiskunde te formuleren, gebruiken en interpreteren binnen verschillende contexten.
  • Het bevat wiskundig redeneren en het vermogen om wiskundige concepten, procedures en feiten aan te wenden om fenomenen te beschrijven, verklaren en voorspellen.
  • Wiskundige geletterdheid helpt individuen om de rol van wiskunde in het dagelijkse leven in te schatten, om goed gefundeerde beslissingen te nemen en om wiskunde te gebruiken op manieren die tegemoet komen aan de noden van het leven van een persoon als constructieve, betrokken en denkende burger.

Subschalen en vaardigheidsniveaus

  • Er zijn vier subschalen voor wiskundige geletterdheid die min of meer overeenkomen met vier verschillende leerdomeinen: vorm en ruimte (meetkunde), relaties en veranderingen (algebra), hoeveelheid (getallenleer) en onzekerheid en data (kansberekening en statistiek).
  • Voor elke subschaal werden zowel complexe als relatief eenvoudige opdrachten in de test opgenomen.
  • De scores worden onderverdeeld in vaardigheidsniveaus, die de competenties van de leerlingen weerspiegelen.Taalkeuze