Deelnemende landen

Het PISA-onderzoek ging voor het eerst door in 2000. Samen met 31 andere landen en regio’s nam Vlaanderen voor het eerst deel in 2000. Vanaf dan nam het aantal landen dat deelnam aan de volgende cycli gestaag toe. Aan de laatste cyclus, die van 2015, namen 35 OESO-landen en 37 partnerlanden (niet OESO-landen) deel.
Taalkeuze