Management

PISA werd opgestart door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als een initiatief van het Directoraat voor Onderwijs.
Het PISA-project loopt op verschillende niveaus. We zetten enkele belangrijke spelers op een rijtje:

  • Het OESO-secretariaat binnen de OESO in Parijs staat in voor het algemeen management.  
  • Het onderzoek wordt internationaal geleid door de PISA Governing Board (PGB), een OESO-commissie waarin beleidsvertegenwoordigers van de verschillende deelnemende landen zetelen. 
  • Het design en de implementatie van PISA 2012 viel onder de verantwoordelijkheid van een internationaal consortium dat geleid wordt door het Australian Council for Educational Research (ACER). 
  • PISA 2015 werd ontwikkeld door een reeks organisaties onder leiding van The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Deze organisaties zijn: ETS (projectmanagement), Westat, DIPF, Pearson, CRP Henri Tudor en cApStAn.
  • De expertgroepen ontwikkelen de instrumenten die gebruikt worden bij PISA en bewaken dat ze rekening houden met culturele en onderwijskundige contexten in de verschillende OESO-landen zodat ze internationaal bruikbaar zijn.  
  • Op nationaal niveau moeten de nationale projectmanagers (NPM’s) ervoor zorgen dat het PISA-onderzoek in hun land gebeurt volgens de internationale regels en standaarden die de PGB goedkeurde.Taalkeuze