PISA2012

Hoofddomein: Wiskundige geletterdheid

 • Shanghai-China behaalt met 613 de hoogste gemiddelde score voor wiskundige geletterdheid. Deze score ligt 119 punten, of het equivalent voor 3 jaar scholing boven het OESO-gemiddelde. Singapore, Hong Kong-China, Chinese Taipei, Korea vormen samen met Shanghai-China de top 5 best presterende landen voor wiskundige geletterdheid in 2012.
 • Van de 64 landen/ economieën die in 2003 reeds aan PISA deelnamen gaan er 25 significant vooruit voor wiskundige geletterdheid.
 • Gemiddeld in de OESO-landen leveren 13% van de leerlingen een topprestatie voor wiskundige geletterdheid (niveau 5 of 6). In Shanghai-China presteert het grootste aandeel leerlingen van alle deelnemende landen op dit niveau (55%).
 • 23% van de leerlingen binnen de OESO en 32% van de leerlingen in alle deelnemende landen halen het basisniveau voor wiskundige geletterdheid niet (een prestatie onder niveau 2).
 • Tussen 2003 en 2012 slaagden Italië, Polen en Portugal erin om hun aandeel toppresteerders te doen stijgen en tegelijk het aandeel leerlingen onder het basisniveau te laten dalen.
 • Jongens presteren gemiddeld beter voor wiskundige geletterdheid in 37 van de 65 deelnemende landen in 2012. Meisjes presteren beter dan jongens in 5 deelnemende landen.

Leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid   

 • Shanghai-China, Hong Kong-China, Singapore, Japan en Korea zijn de toppresteerders voor leesvaardigheid in 2012.
 • Over alle OESO-landen heen zijn 8% van de leerlingen toppresteerders voor leesvaardigheid (prestatie op niveau 5 of 6). Shanghai-China heeft het grootste aandeel toppresteerders van alle deelnemende landen (25%).
 • Tussen 2000 en 2012 steeg de genderkloof (in het voordeel van de meisjes) in leesprestaties in 11 van de deelnemende landen.
 • Shanghai-China, Hong Kong-China, Singapore, Japan en Finland zijn de top-5 best presterende landen voor wetenschappelijke geletterdheid in 2012.
 • Overheen de OESO-landen levert 8% van de leerlingen een topprestatie voor wetenschappelijke geletterdheid.

Probleemoplossend vermogen

 • Leerlingen uit Singapore en Korea halen de hoogste gemiddelde prestatie voor probleemoplossend vermogen.
 • In Australië, Brazilië, Italië, Japan, Korea; Macao-China, Servië, Engeland (Verenigd Koninkrijk) en de Verenigde Staten, presteren leerlingen hoger voor probleemoplossend vermogen dan leerlingen uit andere landen met gelijkaardige prestatie voor wiskunde, lezen en wetenschappen.
 • Overheen de OESO-landen presteert 11,4% van de 15-jarigen op niveau 5 of 6 voor probleemoplossend vermogen of zijn met andere woorden toppresteerders.  In Singapore, Korea en Japan behoort meer dan 1 op 5 leerlingen tot de groep toppresteerders.
 • 21,4% van de deelnemende leerlingen binnen de OESO haalt het basisniveau (niveau 2) voor probleemoplossend vermogen niet.
 • Jongens presteren hoger voor probleemoplossend vermogen in 23 van de deelnemende landen/ economieën. Meisjes presteren hoger in 5 landen/ economieën. Er werd geen significant verschil gevonden in 16 deelnemende landen/ economieën.
 • De impact van de sociaal-economische status van leerlingen op hun prestatie voor probleemoplossend vermogen is kleiner dan de impact bij wiskundige geletterdheid, leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid.

Financiële geletterdheid

 • Shanghai-China haalt de hoogste gemiddelde score voor financiële geletterdheid, gevolgd door Vlaanderen, Estland, Australië, Nieuw-Zeeland, de Tsjechische Republiek en Polen. Al deze landen/ economieën scoren significant hoger dan gemiddeld binnen de OESO.
 • Slechts 1 op 10 leerlingen binnen de deelnemende OESO-landen levert een topprestatie voor financiële geletterdheid.
 • 15% van de leerlingen haalt het basisniveau voor financiële geletterdheid niet.
 • Alhoewel de prestatie voor financiële geletterdheid gelinkt is aan de prestatie voor wiskunde en lezen, leidt een sterke prestatie voor één van deze hoofddomeinen niet automatisch tot een sterke prestatie voor financiële geletterdheid.

Op de OECD-website vindt u een samenvatting van de belangrijkste resultaten van PISA2012. U kunt daar de zes volumes van het internationaal PISA2012-rapport downloaden.

Sinds PISA2012 is er een interactieve tool beschikbaar waarmee de PISA-data verkend kunnen worden. Per land kunnen via deze tool een aantal analyses uitgevoerd worden. Analyses op het niveau van een regio, bijvoorbeeld Vlaanderen, kan niet aan de hand van deze tool.
Taalkeuze