PISA2015

Hoofddomein: Wetenschappelijke geletterdheid

  • Singapore behaalt een gemiddelde score die significant hoger ligt dan alle andere deelnemende landen. Japan, Estland, Finland en Canada zijn de sterkst presterende OESO-landen.
  • Ongeveer 8% van de leerlingen binnen de OESO-landen (en 24% van de leerlingen in Singapore) zijn toppresteerders voor wetenschappelijke geletterdheid (zij presteren op niveau 5 of 6).
  • Ongeveer 20% van de leerlingen binnen de OESO-landen haalt het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid niet (onder niveau 2).
  • Als de gemiddelde prestatie van landen vergeleken wordt tussen 2006 en 2015, worden er weinig significante verschuivingen vastgesteld. De gemiddelde prestatie ging wel significant vooruit in colombia, Israel, Macao-China, Portugal, Qatar en Roemenië.

Lezen en wiskunde

  • Ongeveer 20% van de leerlingen binnen de OESO-landen haalt het basisniveau niet voor leesvaardigheid. Het aandeel in 2015 verschilt niet significant van dat in 2009.
  • Het genderverschil in prestatie voor leesvaardigheid binnen de OESO-landen daalt significant tussen 2009 en 2015 met 12 punten. Dit is vooral te wijten aan een groter aantal jongens dat een topprestatie levert voor lezen en meer meisjes die het benchmarkniveau 2 voor leesvaardigheid niet halen. Toch presteren meisjes in alle landen nog steeds significant hoger voor leesvaardigheid dan jongens.
  • Meer dan 25% van de leerlingen uit B-S-J-G (China), Hongkong-China, Singapore en Taipei China zijn toppresteerders voor wiskundige geletterdheid

Gelijke onderwijskansen

  • Canada, Denemarken, Estland, Hongkong-China en Macao-China slagen erin om een hoge gemiddelde score te combineren met gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.
  • Leerlingen met een relatief lagere sociaal-economische status binnen de OESO-landen hebben drie keer meer kans om het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid niet te halen dan leerlingen met een relatief hoge sociaal-economische status.
  • Gemiddeld overheen de OESO-landen en na controle voor hun sociaal-economische status, hebben leerlingen met een buitenlandse herkomst dubbel zoveel kans om het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid niet te halen dan autochtone leerlingen.  

De verschillende volumes van het internationaal PISA2015-rapport kan u hier terugvinden.

Via de interactieve tool kunnen analyses uitgevoerd worden op de PISA-data. Deze analyses zijn mogelijk op het niveau van een land, niet op het niveau van een regio (bijvoorbeeld Vlaanderen).
Taalkeuze