PISA In Focus

PISA In Focus

De PISA in focus rapporten zijn thematische rapporten met de Vlaamse data.

PISA in Focus rapporten op basis van de gegevens uit de PISA 2009 cyclus:

 

 

PISA in Focus rapporten op basis van de gegevens uit de PISA 2012 cyclus:

 
Taalkeuze