PISA In Focus

De PISA in focus rapporten zijn thematische rapporten met de Vlaamse data.

PISA in Focus rapporten op basis van de gegevens uit de PISA 2009 cyclus:

 

PISA in Focus rapporten op basis van de gegevens uit de PISA 2012 cyclus:
Taalkeuze