PISA2012

Hoofddomein: Wiskundige geletterdheid

 • Vlaanderen scoort in 2012 goed voor wiskundige geletterdheid. Een kopgroep van 6 (Aziatische) landen scoort significant hoger dan Vlaanderen. De gemiddelde score van Japan (536), Liechtenstein (535), Zwitserland (531) en Nederland (523) verschilt niet significant van die in Vlaanderen.
 • Hoewel de score voor wiskundige geletterdheid in Vlaanderen opnieuw tot de internationale top behoort, zien we in vergelijking met 2003 (553), in 2012 een significante daling.
 • Over de OESO-landen heen presteert gemiddeld 12,6 % van de leerlingen op het topniveau voor wiskundige geletterdheid. Eén op vier Vlaamse 15-jarigen presteert op het hoogste niveau voor wiskundige geletterdheid, terwijl deze verhouding internationaal één op acht is.
 • Overheen de OESO-landen haalt 23,0% van de leerlingen het basisniveau voor wiskundige geletterdheid niet. In Vlaanderen gaat dit om 15,4% van de leerlingen.
 • Vlaamse leerlingen presteren sterk voor het wiskundige proces ‘formuleren’ wat verwijst naar het herkennen van kansen om wiskunde toe te passen en te gebruiken en in te zien dat wiskunde kan gebruikt worden om bepaalde problemen of uitdagingen op te lossen.

Leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid

 • Vlaanderen haalt een score van 518 voor leesvaardigheid. 5 Aziatisch landen doen het significant beter voor leesvaardigheid dan Vlaanderen (Shanghai-China, Hong Kong-China, Singapore, Japan en Korea).
 • In een gemiddeld OESO-land behaalt 8,4% van de leerlingen een topprestatie voor leesvaardigheid (prestatie op niveau 5 of 6). In Vlaanderen zet 13,2 % van de 15-jarigen een topprestatie neer voor leesvaardigheid. Alleen in Shanghai-China (25,1%), Singapore (21,2%), Japan (18,5%), Hongkong-China (16,8%), Nieuw-Zeeland (14,0%) en Finland (13,5%) is dit percentage hoger.
 • In Vlaanderen presteert 13,7% van de 15-jarigen onder niveau 2 (basisniveau voor leesvaardigheid). In een gemiddeld OESO-land is dat 18%.
 • Vlaanderen staat met een gemiddelde prestatie van 518 scorepunten voor wetenschappelijke geletterdheid internationaal op de achttiende plaats. Vlaanderen scoort hiermee significant hoger dan het OESO-gemiddelde (501 scorepunten). Net als voor de andere domeinen scoren Aziatische landen significant hoger dan Vlaanderen. Ook Finland, Estland en Canada halen een gemiddelde score die significant hoger is dan Vlaanderen.
 • Shanghai-China (27,2%), Singapore (22,7%) en Japan (18,2%) tellen het hoogste percentage toppresteerders voor wetenschappelijke geletterdheid. De Aziatische landen worden op de voet gevolgd door Finland, waar 17,1% van de leerlingen een topprestatie neerzet. In Vlaanderen is dat met 12,2%, beduidend hoger dan het OESO-gemiddelde (8,4%).
 • In Vlaanderen haalt 15,2% van de leerlingen het basisniveau 2 niet voor wetenschappen. Vlaanderen scoort wat betreft het percentage leerlingen dat vaardigheidsniveau 2 niet haalt net iets beter dan het OESO-gemiddelde (18%).

Probleemoplossend vermogen

 • Vlaanderen scoort gemiddeld 525 voor probleemoplossend vermogen. Daarmee bevindt Vlaanderen zich tussen de 8ste en 13e  plaats in de rangschikking. Landen/ regio’s die op hetzelfde niveau presteren, zijn Canada (526), Australië (523), Finland (523), Verenigd Koninkrijk (517) en de Duitstalige gemeenschap (520). Een groep van zeven Aziatische landen scoort significant hoger dan Vlaanderen: Singapore (562), Korea (561), Japan (552), Macao-China (540), Hong Kong-China (540), Shanghai-China (536) en Taipei China (534). De absolute koplopers voor probleemoplossend vermogen zijn Singapore en Korea met respectievelijke gemiddelde scores van 562 en 561; significant beter dan àlle andere landen.
 • Binnen de OESO-landen presteren 11,4% van de leerlingen op het topniveau voor probleemoplossend vermogen (niveau 5 of 6). In Vlaanderen gaat dit om 18,0% van de leerlingen.
 • Overheen de OESO-landen presteert 21,4% van de leerlingen onder het basisniveau voor probleemoplossend vermogen. In Vlaanderen gaat dit om 16,2% van de leerlingen

Financiële geletterdheid

 • Vlaanderen scoort gemiddeld 541 voor financiële geletterdheid en staat daarmee tweede in de rangschikking. Enkel Shanghai-China met een gemiddelde score van 603 doet significant beter dan Vlaanderen.
 • In Vlaanderen presteert 19,7% van de leerlingen op niveau 5 of hoger voor financiële geletterdheid of levert met andere woorden een topprestatie. Dit is dubbel zoveel als gemiddeld in de OESO-landen, waar 9,7% van de leerlingen op dit niveau presteren.
 • In Vlaanderen haalt 8,7% van de leerlingen dit basisniveau niet. Gemiddeld in de OESO-landen gaat dit om 15,3% van de leerlingen.

De Vlaamse resulaten voor de verschillende domeinen van het PISA2012 onderzoek zijn hier terug te vinden.
Taalkeuze