PISA2015

Hoofddomein Wetenschappelijke geletterdheid

 • Vlaanderen scoort voor wetenschappelijke geleterdheid in 2015 gemiddeld 515 punten. Negen landen scoren significant hoger dan Vlaanderen, waaronder 6 Aziatische landen, 2 Europese landen (Estland en Finland) en Canada. De gemiddelde scores van B-SJ-G (China), Korea, Nieuw-Zeeland, Slovenië, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Duitstalige Gemeenschap verschillen niet significant van de Vlaamse.
 • Over alle OESO-landen heen, presteert 21% van de leerlingen onder het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid (niveau 2). In Vlaanderen haalt 17% van de leerlingen het basisniveau voor wetenschappen niet.
 • Leerlingen op vaardigheidsniveau 5 of 6 leveren een topprestatie voor dat domein. Over alle OESO-landen heen, leveren 8% van de 15-jarigen een topprestatie voor wetenschappen. In Vlaanderen gaat het om 12% van de 15-jarigen.

Lezen en wiskunde

 • Met een gemiddelde prestatie van 511 punten scoort Vlaanderen significant hoger dan het OESO-gemiddelde (493) voor lezen. Vlaanderen scoort op hetzelfde niveau als Korea (517), Japan (516), Noorwegen (513), Nieuw-Zeeland (509), Duitsland (509), Macao-China (509), Polen (506) en Slovenië (505). Singapore is net als voor wetenschappelijke geletterdheid de absolute koploper.
 • Gemiddeld in de OESO-landen haalt 80% van de leerlingen vaardigheidsniveau 2 of hoger. In Vlaanderen scoort 83% van de leerlingen boven niveau 2. Bijgevolg haalt 17% van de Vlaamse leerlingen het basisniveau niet. Ook voor leesvaardigheid worden leerlingen die op niveau 5 of 6 scoren toppresteerders genoemd. Gemiddeld over de OESO-landen heen zet 8,3% van de leerlingen een topprestatie neer voor leesvaardigheid. In Vlaanderen levert 12,1% van de leerlingen een topprestatie.
 • Vlaanderen haalt in 2015 voor wiskundige geletterdheid een gemiddelde score van 521 punten. Slechts 5 Aziatische landen halen een score die significant hoger ligt dan die in Vlaanderen: Singapore (564), Hongkong-China (548), Macao-China (544), Taipei China (542)en Japan (532). B-S-G-J China (531), Korea (524), Zwitserland (521), Estland (520) en Canada (516) presteren op hetzelfde niveau als Vlaanderen in PISA2015.
 • Overheen de OESO-landen haalt 77% van de leerlingen niveau 2 of hoger. In Vlaanderen haalt 83,2% van de leerlingen niveau 2 of hoger, daarmee staat Vlaanderen internationaal op de zestiende plaats, net na Slovenië (83.9%) en Nederland (83.3%). In Macao- China, Singapore en Hongkong-China haalt meer dan 90% van de leerlingen het basisniveau.
 • In PISA worden toppresteerders gedefinieerd als leerlingen die een gemiddelde prestatie neerzetten op vaardigheidsniveau 5 of hoger. Overheen de OESO-landen is 10,7% van de leerlingen een toppresteerder op het vlak van wiskundige geletterdheid. In Vlaanderen zet 20,7% van de leerlingen een topprestatie neer. Dat is bijna het dubbele van een gemiddeld OESO-land. Net als bij leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid heeft Singapore het grootste aandeel toppresteerders (34,8%).

Financiële geletterdheid

 • Vlaanderen scoort gemiddeld 541 punten voor financiële geletterdheid en staat daarmee tweede in de rangschikking. Alleen China scoort significant hoger (533 punten). Canada presteert op hetzelfde niveau als Vlaanderen (533 punten).
 • In Vlaanderen 1 op 4 leerlingen een topprestatie, gemiddeld in de OESO-landen is dat 1 op 8. 12% van de Vlaamse leerlingen behaalt niveau 2, dat internationaal als basisniveau wordt beschouwd, niet. Gemiddeld over de OESO-landen is dat 22%.
 • 1 op 7 Vlaamse 15-jarigen hebben een bankrekening en het hebben van een bankrekening wordt geassocieerd met een hogere score voor financiële geletterdheid. Na controle voor de socio-economische achtergrond van leerlingen, scoren leerlingen die een bankrekening hebben gemiddeld 24 punten hoger dan leerlingen die geen bankrekening hebben.

Samenwerkend probleemoplossen

 • Samenwerkend probleemoplossen wordt in PISA voor het eerst getest in 2015.
 • Van de Europese landen die deelnamen aan de PISA test voor samenwerkend probleemoplossen, scoren alleen Estland en Finland score beter dan Vlaanderen. Eén op 10 Vlaamse leerlingen behaalt een topprestatie voor dit domein.
 • Vlaamse 15-jarigen werken graag samen. De Vlaamse leerlingen waarderen vooral de relaties met anderen tijdens het samenwerken. Om en bij de 90% van de Vlaamse leerlingen zegt goed te kunnen luisteren, blij te zijn dat klasgenoten slagen, graag rekening te houden met verschillende standpunten en rekening te houden met wat anderen interesseert.
 • De samenhang tussen samenwerkend probleemoplossen en de sociale achtergrond van leerlingen is minder sterk dan bij de hoofddomeinen (wetenschappen, lezen en wiskunde).

De Vlaamse brochures voor de verschillende domeinen voor PISA2015 zijn hier terug te vinden.
Taalkeuze