PISA2000

Hoofddomein leesvaardigheid en wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid

  • Vlaamse jongeren zijn bij de besten van de wereld wat betreft leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid en bij de subtop voor wetenschappelijke geletterdheid.
  • Vlaamse jongeren zijn beter in het lokaliseren van informatie dan in het reflecteren over informatie bij het lezen van een tekst. De gemiddelde score daalt sterk als leerlingen gevraagd worden om naast het louter lezen van de tekst, de inhoud van een tekst of document te interpreteren of een visie te geven op de vorm of inhoud van een tekst.

Verschillen tussen leerlingen

  • De spreiding in leesprestaties in Vlaanderen is vergelijkbaar met die van andere landen. Voor wiskundige geletterdheid is het verschil tussen zwakke en sterke leerlingen vrij groot. De spreiding voor wetenschappelijke geletterdheid benadert de normale curve met ongeveer evenveel leerlingen boven als onder de mediaan. 
  • In Vlaanderen zijn de verschillen tussen leerlingen uit gezinnen met een hoge en lage SES relatief groot.
  • Er zijn verschillen tussen de prestaties van jongens en die van meisjes. De Vlaamse meisjes scoren, zoals in alle andere landen, hoger op leesvaardigheid dan hun mannelijke collega’s. Voor wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid zien we geen verschillen tussen jongens en meisjes.

Attitudes ten opzichte van lezen

  • De betrokkenheid van de Vlaamse 15-jarigen voor lezen is laag in vergelijking met de andere landen. Vlaamse jongeren zijn aanzienlijk minder bezig met lezen dan hun leeftijdsgenoten in de andere landen.

Wereldwijd leren op 15. De eerste resultaten van PISA 2000.
Taalkeuze