PISA2003

Hoofddomein wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid en leesvaardigheid

  • De toppositie van Vlaanderen op de meeste domeinen springt onmiddelijk in het oog.
  • In PISA2003 gaat Vlaanderen er voor wiskundige geletterdheid op vooruit ten opzicht van PISA2000. Vlaanderen behaalt de hoogste gemiddelde score van alle deelnemende landen. De goede score voor wiskundige geletterdheid van de Vlaamse leerlingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge prestatie op de subschalen relaties en verandering (algebra) en hoeveelheid (getallenleer).
  • Voor probleemoplossen behoort Vlaanderen tot de koplopers.
  • Voor wetenschappelijke geletterdheid en leesvaardigheid doet Vlaanderen het even goed als in 2000.

Verschillen tussen leerlingen

  • Vlaanderen kent een zeer grote spreiding in prestaties tussen de zwakste en de sterkste leerlingen voor wiskundige geletterdheid. Vlaanderen staat aan de top voor wiskundige geletterdheid en dat is te danken aan een relatief grote kopgroep die uitzonderlijk goed scoort. In vergelijking met andere landen heeft Vlaanderen geen opvallend grote spreiding voor leesvaardigheid. De spreiding is wel groter geworden ten opzichte van PISA2000. De spreiding voor wetenschappelijke geletterdheid is minder uitgesproken dan voor de andere domeinen.
  • In tegenstelling tot in 2000 zien we dat jongens nu hoger scoren voor wiskundige geletterdheid dan meisjes. Voor leesvaardigheid zien we opnieuw hogere resultaten voor de meisjes. Voor wetenschappelijke geletterdheid en probleemoplossen zijn er geen significante verschillen tussen de prestaties voor jongens en meisjes. 
  • Ook de SES van een leerling beïnvloedt zijn/haar prestaties. Die invloed is in Vlaanderen erg groot. Toch slaagt ons onderwijs erin voor alle leerlingen, ongeacht hun SES, een hoge gemiddelde prestatie voor wiskundige geletterdheid te bereiken. Daarnaast lijken thuistaal en geboorteland een belangrijke invloed te hebben op de prestaties.

De titel van de beleidsnota 2004-2009 van voormalig minister van onderwijs Frank Vandenbroucke verwees rechtstreeks naar deze resultaten van PISA2003: "Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen." Vlaanderen combineert immers topprestaties met relatief zeer grote verschillen tussen de sterke en zwakke leerlingen en die prestatieverschillen worden in hoge mate bepaald door de sociaal-economische status.

Leren voor de problemen van morgen. De eerste resultaten van PISA2003.
Taalkeuze