Veelgestelde vragen voor geselecteerde leerlingen en hun ouders

Waarom werd ik (of mijn kind) geselecteerd om deel te nemen?

Uit alle Vlaamse scholen waarin 15-jarigen les volgen worden willekeurig een 200-tal scholen geselecteerd die gevraagd worden om deel te nemen aan het PISA-onderzoek. Jouw school (of de school van uw kind) werd geselecteerd en besliste om deel te nemen aan PISA. Uit die deelnemende scholen wordt vervolgens willekeurig een groep 15-jarigen gekozen om mee te doen aan de PISA-test. Zowel de school- als leerlingselectie gebeurt door het internationaal PISA-onderzoekscentrum en dus niet door de school zelf.

Jouw deelname aan het PISA-onderzoek is belangrijk. Op basis van de informatie die verzameld wordt met dit onderzoek kan het Vlaamse onderwijs vernieuwen en optimaliseren zodat het aangepast blijft aan de uitdagingen van de toekomst.

Wat test PISA?

PISA meet wat 15-jarigen kennen en kunnen op het gebied van lezen, wiskunde en wetenschappen. Soms worden ook nog vragen gesteld rond een extra domein, in 2022 is dat bijvoorbeeld creatief denken. Niet elke leerling krijgt vragen over alle domeinen.

Daarnaast zal je ook gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen die peilt naar jouw achtergrond zoals jouw interesses, jouw ervaringen op school,…

Zowel de test als de vragenlijst worden afgenomen op computer.

Ook je ouders krijgen een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met jouw school en andere achtergrondinformatie. Deze vragenlijst is op papier.

Kan ik of mijn kind zich voorbereiden op de PISA-test?

Neen, je kan je niet voorbereiding op de PISA-test. Al is het misschien geen slecht idee om goed uitgerust te verschijnen op de dag van de testafname 😉. De PISA-test zal geen vragen stellen over typische schoolse kennis zoals een definitie, formule of bewijs. De test richt zich op jouw vaardigheden, hoe goed je theoretische kennis kan omzetten in de praktijk. Toepassingen dus.

Krijgen alle leerlingen dezelfde vragen?

Niet noodzakelijk. Er zijn verschillende versies van de PISA-test die willekeurig verdeeld worden aan de deelnemers. Bovendien zal jouw antwoord op een aantal vragen bepalen welke vraag de volgende is die je krijgt. Niet alle leerlingen krijgen vragen over alle domeinen. Het is dus best mogelijk dat jij geen vraag krijgt over het extra domein, terwijl jouw klasgenoot daar wel vragen over kreeg.

Hoelang duurt de test?

De volledige PISA-test duurt een halve dag. Natuurlijk krijg je een aantal pauzes tijdens de test. Het is mogelijk dat jouw school beslist om de testafname te spreiden over verschillende dagen, maar dat hoeft niet.

Wat heb ik nodig voor de PISA-test?

De test wordt op een computer afgenomen. Die computers worden voorzien door de school en zo zal de PISA-test bijvoorbeeld doorgaan in de PC-klas. Het is ook mogelijk dat de PISA-test op jouw laptop van school wordt afgenomen.

Je mag tijdens de test een rekenmachine gebruiken dus die hou je best bij de hand.

Voor degene die willen, wordt kladpapier en een balpen voorzien.

Waarom krijg ik als ouder ook een vragenlijst om in te vullen?

Als uw zoon of dochter geselecteerd werd om deel te nemen aan het PISA-onderzoek dan zal u, als ouder, gevraagd worden om een korte vragenlijst in te vullen waarin vragen gesteld worden rond onder andere het thuismilieu, de schoolkeuze van uw kind en uw betrokkenheid bij het schoolgebeuren. Uw antwoorden zullen ons helpen om de resultaten van de leerlingen beter te duiden en te begrijpen. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 30 minuten. Eens de vragenlijst ingevuld werd, kan die gewoon terug meegegeven worden met uw zoon of dochter naar school. PISA garandeert een volledig anonieme behandeling en verwerking van de gegevens. Nergens zal noch uw naam of de naam van uw zoon of dochter, noch de naam van de school vermeld of gepubliceerd worden.