Krijg ik inzage in de testvragen? Kan ik de test later gebruiken om mijn leerlingen voor te bereiden op hun PISA-deelname?

De inhoud van de testboekjes (testvragen en opgaven) en de inhoud van de vragenlijsten zijn beveiligd. Iedereen die in contact komt met de testvragen ondertekent een ‘confidentiality agreement’. Daarin verklaart de persoon om vertrouwelijk om te gaan met alle PISA-materiaal.

Het ontwikkelen van betrouwbare en valide testvragen is een lang en moeilijk proces. Daarenboven worden in de verschillende cycli telkens een aantal vragen behouden zodat er trends overheen de cycli kunnen nagegaan worden. Het openbaar maken van dergelijke vragen zou de betrouwbaarheid van de PISA-resultaten in het gevaar brengen en/of zou het onmogelijk maken om trends te onderzoeken.

Na elke cyclus wordt een aantal vragen, dat niet meer zal gebruikt worden, vrijgegeven. Die vragen worden meegegeven in het nationaal rapport dat verschijnt naar aanleiding van de publicatie van de Vlaamse resultaten, zodat de lezer een zicht krijgt op de aard van de vragen. De publicatie van de definitieve resultaten vindt steeds plaats in december van het jaar dat volgt op het jaar waarin het hoofdonderzoek plaatsvindt (voor de PISA2022-cyclus dus in december 2023). Het heeft echter weinig zin om de leerlingen ‘klaar te stomen’ op de PISA-test aan de hand van die vragen, omdat het in een volgende cyclus toch over andere vragen zal gaan.