Kunnen we als school weigeren om deel te nemen?

Deelname aan het PISA-onderzoek is volledig vrijwillig. Geen enkele school kan verplicht worden om hieraan deel te nemen. Toch hopen we dat er zoveel mogelijk geselecteerde scholen deelnemen, want dit is enorm belangrijk voor het slagen van het onderzoek in Vlaanderen. Hoe meer scholen deelnemen, hoe betrouwbaarder de gegevens zijn en hoe beter de beleidsmakers geïnformeerd kunnen worden. Daarenboven worden de data pas internationaal erkend als er voor ieder deelnemend land of deelnemende regio voldoende leerlingen en dus scholen deelnemen. Niet erkend worden, betekent dat we de resultaten van Vlaanderen niet kunnen vergelijken met die van de andere landen.