Selectieprocedure

Shutterstock 111588482 2

Per land nemen tussen de 4 500 en 10 000 leerlingen deel aan het hoofdonderzoek. In 2022 zullen ongeveer 8000 leerlingen uit 200 verschillende scholen in Vlaanderen deelnemen aan PISA. De Vlaamse steekproef is steeds representatief naar net, onderwijsvorm en studierichting. Leerlingen uit de vier onderwijsvormen in het gewoon onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) nemen deel.