Verloop van een testafname

De leerlingen worden op school getest. De testafname gaat door in de periode april - mei. Binnen die periode kunnen de scholen zelf bepalen wanneer ze de afname laten doorgaan. De PISA-test wordt op de computer afgenomen.

De elektronische vaardigheidstest bestaat uit twee delen:

Korte oefensessie om de leerlingen vertrouwd te maken met het materiaal en de manier waarop de testing zal gebeuren
De eigenlijke testafname volgt onmiddellijk na de oefensessie

Na de test krijgen de leerlingen een leerlingvragenlijst. Deze digitale vragenlijst peilt naar een aantal achtergrondkenmerken van de leerling.

De school voorziet een lokaal en computers. Indien de school niet beschikt over voldoende geschikte computers, voorziet het PISA nationaal centrum extra laptops. Het testmateriaal, de vragenlijsten en de rekenmachines die gebruikt worden tijdens de afname, worden op voorhand opgestuurd naar de school.