PISA internationaal

New Logo

PISA is een onderzoek dat uitgevoerd wordt in meer dan 90 landen of regio's. Daarmee is 90% van de wereldeconomie vertegenwoordigd. Dit internationale karakter is één van de grote meerwaardes van het onderzoek. Zowel OESO- als niet OESO-landen kunnen deelnemen. Het onderzoek staat onder toezicht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en wordt in ieder deelnemend land gecoördineerd door de onderwijsministeries.

Alle instrumenten worden zo gemaakt dat ze in de verschillende culturen, nationaliteiten en talen van de deelnemende landen kunnen gebruikt worden.