Timing

PISA is een cyclisch onderzoek, waarbij de verschillende stappen zoals hieronder beschreven elke drie jaar herhaald worden.

  • Het ontwikkelnetwerk vangt aan in het jaar voor een nieuwe cyclus aanvangt. De verschillende expertengroepen komen samen om de testinstrumenten te ontwikkelen. Vervolgens komen de testontwikkelaars en de technische ploeg samen.
  • Eens de testen en vragenlijsten internationaal ontwikkeld zijn in het Engels en het Frans, kunnen de nationale versies samengesteld worden als voorbereiding op het vooronderzoek. Dit gebeurt in het Nationaal ProjectCentrum (NPC) en betekent concreet de vertaling van de testinstrumenten en controle van de verschillende testversies.
  • Om te garanderen dat het PISA-instrumentarium en de voorgestelde procedures in alle landen en talen werken en dat de beoogde doelstellingen bereikt worden, wordt het vooronderzoek tussen maart en mei van het daaropvolgende jaar uitgevoerd. Deze resultaten worden niet gepubliceerd, maar gebruikt om het PISA-materiaal te optimaliseren en de procedures indien nodig aan te passen.
  • De dataverzameling van het hoofdonderzoek wordt voorzien in het jaar waarnaar de cyclus genoemd wordt. Voor PISA2022 gaat de dataverzameling dan ook door in 2022. Dan worden per land 5000 15-jarigen in verschillende scholen bevraagd. Het zijn de resultaten van die bevraging die zullen gerapporteerd worden.
  • De rapporten met de PISA-resultaten en de publiek toegankelijke database verschijnen pas op het einde van het jaar volgend op het jaar waarin het hoofdonderzoek plaatsvond. Voor PISA2022 zullen de resultaten van de basisdomeinen (wetenschappen, lezen en wiskunde) vrijgegeven worden in de loop van december 2023.