Deelnemende landen

Het PISA-onderzoek ging voor het eerst door in 2000. Sinds deze eerste cyclus waaraan Vlaanderen samen met 31 andere landen en regio's deelnam, is er een exponentiële groei aan deelnemende landen en regio's. Zo nemen 85 landen en regio's deel aan PISA2022. Daaronder zijn alle 38 OESO-landen en 47 niet OESO-landen. Om te zien welke landen in verschillende cycli deelnamen, klik hier.

Overzicht deelnemende landen PISA