Management

PISA werd opgestart door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als een initiatief van het Directoraat voor Onderwijs.

Het PISA-project loopt op verschillende niveaus. We zetten enkele belangrijke spelers op een rijtje:

  • Het OESO-secretariaat binnen de OESO in Parijs staat in voor het algemeen management.
  • Het onderzoek wordt internationaal geleid door de PISA Governing Board (PGB), een OESO-commissie waarin beleidsvertegenwoordigers van de verschillende deelnemende landen zetelen.
  • Op nationaal niveau moeten de nationale projectmanagers (NPM’s) ervoor zorgen dat het PISA-onderzoek in hun land gebeurt volgens de internationale regels en standaarden die de PGB goedkeurde.
  • Expertgroepen ontwikkelen de instrumenten die gebruikt worden bij PISA en bewaken dat ze rekening houden met culturele en onderwijskundige contexten in de verschillende (OESO-)landen zodat ze internationaal bruikbaar zijn.
  • Per PISA-cyclus is er een wisselend consortium dat onder leiding van de OESO de verantwoordelijkheid krijgt voor de verschillende aspecten van het PISA-onderzoek. De organisaties die tot hier toe reeds betrokken waren, zijn ETS, Westat, DIPF, Pearson, CRP Henri Tudor, cApStAn en Acer.