Resultaten

Internationaal Onderzoek

Deze website biedt een verzameling van de PISA-resultaten die per PISA-cyclus gepubliceerd werden in internationale rapporten en Vlaamse publicaties. In de internationale rapporten van de OESO worden de prestaties van de verschillende landen of regio’s met elkaar vergeleken. De daarin vermelde cijfers voor België zijn de algemene Belgische resultaten over de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap heen. De Vlaamse resultaten voor PISA worden dus niet afzonderlijk opgenomen in die internationale rapporten. Toch zijn er verschillen in het onderwijssysteem van de drie gemeenschappen. Vanuit de resultaten die gerapporteerd worden door de OESO kunnen dus geen conclusies getrokken worden voor het Vlaamse onderwijssysteem.

De Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent geeft in samenwerking met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, daarom voor elke PISA-cyclus brochures uit die specifiek ingaan op de resultaten voor Vlaanderen binnen de internationale context.