Vlaamse resultaten bij PISA 2009

De Vlaamse resultaten voor PISA 2009 werden gepubliceerd in de brochure "Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen. De eerste resultaten van PISA 2009". De meest opvallende resultaten voor Vlaanderen, ten opzichte van de andere deelnemende landen uit de PISA2009-cyclus, worden hieronder voor u samengevat:

Pisa ugent leesvaardigheid

Hoofddomein leesvaardigheid

  • Vlaanderen behoort nog steeds tot de toplanden voor leesvaardigheid. Vooral op de subschaal ‘toegang tot en lokaliseren van informatie’ scoort Vlaanderen heel hoog: onze leerlingen zijn zeer bedreven in het terugvinden, selecteren en verzamelen van informatie in teksten. Hoewel de gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid opnieuw tot de internationale top behoort, neemt het Vlaams gemiddelde geleidelijk af in vergelijking met de vorige cycli.
  • Voor alle landen geldt dat leerlingen die meer plezier halen uit lezen, significant beter presteren dan leerlingen die minder plezier halen uit lezen. De score op de PISA-index voor ‘plezier in lezen’ is voor Vlaanderen het laagst van alle deelnemende landen.

Wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid

  • Ongeveer één op vier leerlingen (26%) presteert op de hoogste niveaus voor wiskundige geletterdheid. Dat is het dubbele van het percentage overheen de OESO-landen. Aanzienlijk minder Vlaamse leerlingen (14%) presteren op de laagste niveaus. We zien een gestage daling in de gemiddelde score voor wiskundige geletterdheid over de verschillende PISA-cycli.
  • In Vlaanderen ligt het percentage toppresteerders (14%) bij het domein wetenschappelijke geletterdheid 5% hoger dan het internationale gemiddelde. Het percentage laagpresteerders ligt op 12,9% (OESO-gemiddelde: 13,5%).

Sociale ongelijkheid

  • In Vlaanderen vertonen de leesprestaties een sterke samenhang met de sociaal-economische status. De impact van de socio-economische achtergrond van leerlingen op hun leesprestaties in Vlaanderen is sinds 2000 niet veranderd/verkleind.
  • In Vlaanderen halen de autochtone leerlingen een gemiddelde leesscore die zichtbaar hoger ligt dan de leesprestatie van de groep leerlingen met een buitenlandse herkomst. De lagere sociaal economische status verklaart een deel van dit effect.

Kan Vlaanderen iets leren van de andere toppresterende landen?

  • Sommige landen (Shangai-China, Korea, Finland, Hongkong-China, Canada, Japan) slagen erin om bij leerlingen met een verschillende socio-economische achtergrond gelijkaardige resultaten te behalen en dat te combineren met een hoge gemiddelde prestatie. Deze landen zetten een belangrijke standaard voor wat men kan bereiken op het vlak van kwaliteit en gelijkheid van leerprestaties. Internationaal wordt België vermeld als enige land dat een hoog gemiddeld prestatieniveau combineert met een zeer sterke samenhang tussen prestatie en socio-economische achtergrond.

Vanuit de PISA2009-cyclus volgden er ook twee PISA in Focus rapporten. Deze thematische rapporten, geschreven op basis van de Vlaamse PISA2009 data, kan u hieronder downloaden: