Internationale resultaten bij PISA 2018

De internationale resultaten, voor alle deelnemende landen aan PISA 2018, werden door de OESO gepubliceerd in een rapport dat bestaat uit zes volumes. U kunt deze zes volumes van het internationaal PISA2018-rapport downloaden op OECD-website. Hieronder worden enkele opvallende zaken uit het internationale PISA2018-rapport kort samengevat:

Pisa ugent leesvaardigheid

Hoofddomein leesvaardigheid

  • BSJZ-China en Singapore presteren significant hoger dan alle andere deelnemende landen. Estland, Canada, Finland en Ierland zijn OESO-landen die hoog presteren voor leesvaardigheid.
  • Ongeveer 77% van de leerlingen overheen de OESO-landen behaalt minimaal vaardigheidsniveau 2 voor lezen.
  • Ongeveer 9% van de leerlingen overheen de OESO-landen behaalt een topprestatie voor lezen. Dit wil zeggen dat ze op het vijfde of zesde vaardigheidsniveau presteren.

Wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid

  • Gemiddeld 76% van de leerlingen overheen de OESO-landen presteert op of hoger dan vaardigheidsniveau 2 voor wiskunde. Tegelijk zijn er 24 landen waar meer dan 50% van de leerlingen onder niveau 2 scoort.
  • Ongeveer 1 op 6 van de 15-jarigen (17%) in BSJZ-China en 1 op 7 leerlingen (14%) in Singapore presteert op het zesde (hoogste) vaardigheidsniveau voor wiskunde. Deze leerlingen zijn in staat tot vergevorderd wiskundig denken en redeneren. Slechts 2% van de leerlingen binnen de OESO-landen presteert op dit niveau.
  • Overheen de OESO-landen presteert 78% van de 15-jarige leerlingen minimum op vaardigheidsniveau 2 voor wetenschappen.

Met de interactieve tool kunnen de PISA-data verder verkend. Per land kunnen via deze tool een aantal analyses uitgevoerd worden. Analyses op het niveau van een regio, bijvoorbeeld Vlaanderen, kunnen niet aan de hand van deze tool.