Vlaamse resultaten bij PISA 2006

De Vlaamse resultaten voor PISA 2006 werden gepubliceerd in de brochure "Wetenschappelijke vaardigheden voor de toekomst. De eerste resultaten van PISA2006". De meest opvallende resultaten voor Vlaanderen, ten opzichte van de andere deelnemende landen uit de PISA2006-cyclus, worden hieronder voor u samengevat:

Pisa ugent wetenschappen

Hoofddomein wetenschappelijke geletterdheid

  • Voor wetenschappelijke geletterdheid behoort Vlaanderen tot de groep landen die zeer hoge resultaten behaalt.
  • Vlaamse jongeren tonen zich, ten opzichte van de andere subschalen, het sterkst op de subschaal 'wetenschappelijke bewijzen gebruiken'.
  • Ze presteren ook beter op vragen die peilen naar het begrijpen van de wetenschap zelf (‘kennis over wetenschap’) dan vragen die peilen naar het begrijpen van wetenschappelijke ideeën en concepten ('wetenschappelijke kennis').
  • We zien dat 15-jarigen in Vlaanderen beter zijn in de vragen over kennis die voornamelijk in de lessen fysica en chemie aan bod komt, dan in vragen over kennis die eerder in de lessen biologie en aardrijkskunde verworven wordt.

Wiskundige geletterdheid en leesvaardigheid

  • Voor wiskundige geletterdheid behoort Vlaanderen in PISA2006 opnieuw tot de absolute topgroep van landen, hoewel de gemiddelde prestatie in 2006 iets lager is dan in 2003 (de groep toppresteerders is kleiner geworden, terwijl de prestaties van de zwakke leerlingen niet zijn verbeterd). Voor leesvaardigheid bevindt Vlaanderen zich in PISA2006 niet in de topgroep, maar de gemiddelde prestatie ligt nog ruimschoots boven de gemiddelde OESO-prestatie.

Verschillen tussen leerlingen

  • Het verschil tussen de zwakste en sterkste leerlingen is het kleinst voor wetenschappelijke geletterdheid. Voor leesvaardigheid zien we een relatief groot prestatieverschil tussen leerlingen, met een relatief lage prestatie van de zwakkere leerlingen. Voor wiskundige geletterdheid zien we een gelijkaardig profiel als voor leesvaardigheid.
  • Ook in PISA2006 behoort Vlaanderen tot de groep landen die een hoog gemiddeld prestatieniveau combineert met een sterke impact van de sociaal economische status op prestaties. Ook geboorteland en thuistaal hebben een belangrijke invloed op de score van een leerling.
  • Vlaamse jongens en meisjes presteren even goed voor wetenschappelijke geletterdheid. Opmerkelijk is dat meisjes het beter doen dan jongens voor de subschaal 'fenomenen verklaren'. De meisjes scoren voor leesvaardigheid hoger dan de jongens. Voor wiskundige geletterdheid zien we het omgekeerde: de jongens presteren significant beter.

Attitudes ten opzichte van wetenschappen

  • Vlaamse leerlingen laten zich over het algemeen positief uit tegenover de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Vlaamse leerlingen geven, in vergelijking met de leerlingen in een gemiddeld OESO-land, minder aan dat ze gemotiveerd zijn om wetenschappen te leren en slechts een absolute minderheid denkt dat ze zich later met wetenschappen zullen bezighouden.