Internationale resultaten bij PISA 2015

De internationale resultaten, voor alle deelnemende landen aan PISA 2015, werden door de OESO gepubliceerd in een rapport dat bestaat uit vijf volumes. Hieronder worden enkele opvallende zaken uit het internationale PISA2015-rapport kort samengevat:

Pisa ugent wetenschappen

Hoofddomein: Wetenschappelijke geletterdheid

  • Singapore behaalt een gemiddelde score die significant hoger ligt dan alle andere deelnemende landen. Japan, Estland, Finland en Canada zijn de sterkst presterende OESO-landen.
  • Ongeveer 8% van de leerlingen binnen de OESO-landen (en 24% van de leerlingen in Singapore) zijn toppresteerders voor wetenschappelijke geletterdheid (zij presteren op niveau 5 of 6).
  • Ongeveer een vijfde van de leerlingen binnen de OESO-landen haalt het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid niet (onder niveau 2).
  • Als de gemiddelde prestatie van landen vergeleken wordt tussen 2006 en 2015, worden weinig significante verschuivingen vastgesteld. De gemiddelde prestatie gaat wel significant vooruit in Colombia, Israel, Macao-China, Portugal, Qatar en Roemenië.

Lezen en wiskunde

  • Ongeveer een vijfde van de leerlingen binnen de OESO-landen haalt het basisniveau niet voor leesvaardigheid. Het aandeel in 2015 verschilt niet significant van dat in 2009.
  • Het genderverschil in prestatie voor leesvaardigheid binnen de OESO-landen daalt significant met 12 punten tussen 2009 en 2015. Dit is vooral te wijten aan een groter aantal jongens dat een topprestatie levert voor lezen en meer meisjes die het benchmarkniveau 2 voor leesvaardigheid niet halen. Toch presteren meisjes in alle landen nog steeds significant hoger voor leesvaardigheid dan jongens.
  • Meer dan 25% van de leerlingen uit B-S-J-G (China), Hongkong-China, Singapore en Taipei China zijn toppresteerders voor wiskundige geletterdheid.

Gelijke onderwijskansen

  • Canada, Denemarken, Estland, Hongkong-China en Macao-China slagen erin om een hoge gemiddelde score te combineren met gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.
  • Leerlingen uit OESO-landen die een relatief lagere sociaal-economische status hebben, hebben drie keer meer kans om het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid niet te halen dan leerlingen met een relatief hoge sociaal-economische status.
  • Gemiddeld overheen de OESO-landen en na controle voor hun sociaal-economische status, hebben leerlingen met een buitenlandse herkomst dubbel zoveel kans als autochtone leerlingen om het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid niet te halen.

Met de interactieve tool kunnen de PISA-data verder verkend. Per land kunnen via deze tool een aantal analyses uitgevoerd worden. Analyses op het niveau van een regio, bijvoorbeeld Vlaanderen, kunnen niet aan de hand van deze tool.