Vlaamse resultaten bij PISA 2018

De Vlaamse resultaten voor PISA 2018 werden gepubliceerd in de uitgebreide publicatie "Leesvaardigheid van 15-jarigen. Vlaamse resultaten van PISA 2018", en een samenvattende brochure. Deze worden hieronder kort samengevat:

Pisa ugent leesvaardigheid

Hoofddomein leesvaardigheid

  • Vlaanderen scoort voor leesvaardigheid in 2018 gemiddeld 502 punten.
  • In Vlaanderen haalt 1 op 5 Vlaamse leerlingen het referentieniveau voor leesvaardigheid niet.
  • Leerlingen die op niveau 5 of 6 presteren leveren een topprestatie. Gemiddeld over de OESO-landen gaat het om 9% van de leerlingen. In Vlaanderen presteert 12% op dit niveau.

Wiskunde en wetenschappen

  • Vlaanderen haalt een gemiddelde score van 518 punten voor wiskundige geletterdheid.
  • Ongeveer één op vijf van de Vlaamse leerlingen zet een topprestatie neer voor wiskunde (prestatie op niveau 5 of 6). In geen enkel Europees land behaalt een hoger percentage 15-jarigen een topprestatie.
  • In Vlaanderen presteert 17% van de leerlingen onder niveau 2 voor wiskunde. Gemiddeld over de OESO-landen haalt 24% van de leerlingen die niveau niet.
  • Met een gemiddelde prestatie van 510 punten scoort Vlaanderen significant hoger dan het OESO-gemiddelde voor wetenschappelijke geletterdheid.
  • In Vlaanderen is 10% van de leerlingen een toppresteerder voor wetenschappen.
  • 18% van de Vlaamse leerlingen haalt niveau 2 niet voor wetenschappen. Gemiddeld overheen de OESO-landen is dat 22%.

Vanuit de PISA2018-cyclus volgde een uitbreid rapport met betrekking tot Subschalen bij leesvaardigheid, alsook een thematische PISA in Focus met betrekking tot leesplezier.