Internationale resultaten bij PISA 2022

De internationale resultaten, voor alle deelnemende landen aan PISA 2022, werden door de OESO gepubliceerd in een rapport dat op dit moment bestaat uit twee volumes. U kunt deze twee volumes van het internationaal PISA2022-rapport downloaden op OECD-website. Hieronder worden enkele opvallende zaken uit het internationale PISA2022-rapport kort samengevat.

Pisa ugent wiskunde

Hoofddomein wiskundige geletterdheid

  • Singapore presteert significant hoger dan alle andere landen/regio’s voor wiskunde (575 punten). Japan, Korea en Estland zijn OESO-landen die hoog presteren voor wiskundige geletterdheid met respectievelijk 536, 527 en 510 punten.
  • Gemiddeld behaalt 69% van de leerlingen in de OESO-landen minimaal vaardigheidsniveau twee voor wiskundige geletterdheid.
  • In 16 van de 81 deelnemende landen/regio’s aan PISA 2022 behaalt meer dan 10% van de leerlingen een topprestatie voor wiskunde. Dit betekent dat ze op het vijfde of zesde vaardigheidsniveau presteren. Daarentegen behaalt minder dan 5% van de studenten een topprestatie voor wiskunde in 42 landen/economieën.

Leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid

  • Singapore scoorde significant hoger dan alle andere landen/regio’s voor lezen en wetenschappen. Ierland, Japan, Korea en Estland zijn OESO-landen die hoog presteren voor lezen. Voor wetenschappen zijn Japan, Korea, Estland, Canada en Finland OESO-landen die hoog presteren.
  • Overheen de OESO-landen presteert ongeveer drie op vier leerlingen minimum op vaardigheidsniveau twee voor zowel lezen als wetenschappen.
  • Bij lezen en wetenschappen behaalt gemiddeld in de OESO-landen 7% van de leerlingen het vijfde of zesde vaardigheidsniveau. In 13 landen/regio’s behaalt meer dan 10% van de leerlingen een topprestatie bij lezen. In 14 landen/regio’s behaalt meer dan 10% van de leerlingen een topprestatie bij wetenschappen.

Met de interactieve tool kunnen de PISA-data verder verkend worden. Per land kunnen via deze tool een aantal analyses uitgevoerd worden. Analyses op het niveau van een regio, bijvoorbeeld Vlaanderen, zijn vanaf nu ook mogelijk.