Vlaamse resultaten bij PISA 2003

De Vlaamse resultaten voor PISA 2003 werden gepubliceerd in de brochure "Leren voor de problemen van morgen. De eerste resultaten van PISA 2003". De meest opvallende resultaten voor Vlaanderen, ten opzichte van de andere deelnemende landen uit de PISA2003-cyclus, worden hieronder voor u samengevat:

Pisa ugent wiskunde

Hoofddomein wiskundige geletterdheid

  • In Vlaanderen gaat de wiskundige geletterdheid er in 2003 op vooruit ten opzichte van 2000. Vlaanderen behaalt de hoogste gemiddelde score van alle deelnemende landen. De goede score voor wiskundige geletterdheid van de Vlaamse leerlingen wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge prestatie op de subschalen relaties en verandering (algebra) en hoeveelheid (getallenleer).

Wetenschappelijke geletterdheid en leesvaardigheid

  • Voor wetenschappelijke geletterdheid en leesvaardigheid doet Vlaanderen het even goed als in 2000.

Verschillen tussen leerlingen

  • Vlaanderen kent een zeer grote spreiding in prestaties tussen de zwakste en de sterkste leerlingen voor wiskundige geletterdheid. Vlaanderen staat aan de top voor wiskundige geletterdheid en dat is te danken aan een relatief grote kopgroep die uitzonderlijk goed scoort. In vergelijking met andere landen heeft Vlaanderen geen opvallend grote spreiding voor leesvaardigheid. De spreiding is wel groter geworden ten opzichte van PISA2000. De spreiding voor wetenschappelijke geletterdheid is minder uitgesproken dan voor de andere domeinen.
  • In tegenstelling tot de resultaten van PISA2000 zien we dat jongens nu hoger scoren voor wiskundige geletterdheid dan meisjes. Voor leesvaardigheid zien we opnieuw hogere resultaten voor de meisjes. Voor wetenschappelijke geletterdheid zijn er geen significante verschillen tussen de prestaties voor jongens en meisjes.
  • Ook de sociaal economische status van een leerling beïnvloedt zijn/haar prestaties. Die invloed is in Vlaanderen erg groot. Toch slaagt ons onderwijs erin voor alle leerlingen, ongeacht hun SES, een hoge gemiddelde prestatie voor wiskundige geletterdheid te bereiken. Daarnaast lijken thuistaal en geboorteland een belangrijke invloed te hebben op de prestaties.