Vlaamse resultaten bij PISA 2015

De Vlaamse resultaten voor PISA 2015 werden gepubliceerd in de uitgebreide publicatie "Wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigen. Vlaams rapport PISA 2015", en een samenvattende brochure. De meest opvallende resultaten voor Vlaanderen, ten opzichte van de andere deelnemende landen uit de PISA2015-cyclus, worden hieronder voor u samengevat:

Pisa ugent wetenschappen

Hoofddomein Wetenschappelijke geletterdheid

 • Vlaanderen scoort voor wetenschappelijke geletterdheid in 2015 gemiddeld 515 punten.
 • Over alle OESO-landen heen, presteert 21% van de leerlingen onder het basisniveau voor wetenschappelijke geletterdheid (niveau 2). In Vlaanderen haalt 17% van de leerlingen het basisniveau voor wetenschappen niet.
 • Leerlingen op vaardigheidsniveau 5 of 6 leveren een topprestatie. Over alle OESO-landen heen, levert 8% van de 15-jarigen een topprestatie voor wetenschappen. In Vlaanderen gaat het om 12% van de 15-jarigen.

Lezen en wiskunde

 • Met een gemiddelde prestatie van 511 punten scoort Vlaanderen significant hoger dan het OESO-gemiddelde (493) voor lezen.
 • Gemiddeld in de OESO-landen haalt 80% van de leerlingen vaardigheidsniveau 2 of hoger. In Vlaanderen scoort 83% van de leerlingen boven niveau 2. Bijgevolg haalt 17% van de Vlaamse leerlingen het basisniveau niet.
 • Ook voor leesvaardigheid worden leerlingen die op niveau 5 of 6 scoren toppresteerders genoemd. In Vlaanderen levert 12,1% van de leerlingen een topprestatie.
 • Vlaanderen haalt in 2015 voor wiskundige geletterdheid een gemiddelde score van 521 punten. 83% van de leerlingen haalt niveau 2 of hoger, daarmee staat Vlaanderen internationaal op de zestiende plaats.
 • In PISA worden toppresteerders gedefinieerd als leerlingen die een gemiddelde prestatie neerzetten op vaardigheidsniveau 5 of hoger. Overheen de OESO-landen is 10,7% van de leerlingen een toppresteerder op het vlak van wiskundige geletterdheid. In Vlaanderen zet 20,7% van de leerlingen een topprestatie neer. Dat is bijna het dubbele van een gemiddeld OESO-land.

Financiële geletterdheid

 • Vlaanderen scoort gemiddeld 541 punten voor financiële geletterdheid en staat daarmee tweede in de rangschikking.
 • In Vlaanderen levert 1 op 4 leerlingen een topprestatie, gemiddeld in de OESO-landen is dat 1 op 8. 12% van de Vlaamse leerlingen behaalt niveau 2 niet tegenover 22% gemiddeld over de OESO-landen. Dit niveau 2 wordt internationaal als basisniveau beschouwd.
 • 1 op 7 Vlaamse 15-jarigen hebben een bankrekening en het hebben van een bankrekening wordt geassocieerd met een hogere score voor financiële geletterdheid. Na controle voor de socio-economische achtergrond van leerlingen, scoren leerlingen die een bankrekening hebben gemiddeld 24 punten hoger dan leerlingen die geen bankrekening hebben.

Voor PISA2015 werden ook uitgebreide rapporten ontwikkeld met betrekking tot de Vlaamse resultaten voor probleemoplossend vermogen en financiële geletterdheid.