Vlaamse resultaten bij PISA 2012

De Vlaamse resultaten voor PISA 2012 werden gepubliceerd in de uitgebreide publicatie "Wiskundige geletterdheid bij 15-jarigen. Vlaamse resultaten van PISA 2012", en een samenvattende brochure. De meest opvallende resultaten voor Vlaanderen, ten opzichte van de andere deelnemende landen uit de PISA2012-cyclus, worden hieronder voor u samengevat:

Pisa ugent wiskunde

Hoofddomein: Wiskundige geletterdheid

 • Vlaanderen scoort in 2012 goed voor wiskundige geletterdheid. Hoewel de score voor wiskundige geletterdheid in Vlaanderen opnieuw tot de internationale top behoort, zien we in vergelijking met 2003, in 2012 een significante daling.
 • Over de OESO-landen heen presteert gemiddeld 13 % van de leerlingen op het topniveau voor wiskundige geletterdheid. Eén op vier Vlaamse 15-jarigen presteert op het hoogste niveau voor wiskundige geletterdheid, terwijl deze verhouding internationaal één op acht is.
 • Overheen de OESO-landen haalt 23% van de leerlingen het basisniveau voor wiskundige geletterdheid niet. In Vlaanderen gaat dit om 15,4% van de leerlingen.
 • Vlaamse leerlingen presteren sterk voor het wiskundige proces ‘formuleren’ wat verwijst naar het herkennen van kansen om wiskunde toe te passen en te gebruiken en in te zien dat wiskunde kan gebruikt worden om bepaalde problemen of uitdagingen op te lossen.

Leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid

 • Vlaanderen haalt een score van 518 voor leesvaardigheid.
 • In Vlaanderen zet 13,2 % van de 15-jarigen een topprestatie neer voor leesvaardigheid (prestatie op niveau 5 of 6). In een gemiddeld OESO-land is dat 8,4%.
 • 13,7% van de Vlaamse 15-jarigen scoort onder niveau 2 (basisniveau voor leesvaardigheid). In een gemiddeld OESO-land is dat 18%.
 • Vlaanderen staat met een gemiddelde prestatie van 518 scorepunten voor wetenschappelijke geletterdheid internationaal op de achttiende plaats. Vlaanderen scoort hiermee significant hoger dan het OESO-gemiddelde (501 scorepunten).
 • Vlaanderen scoort met 12,2% toppresteerders beduidend hoger dan het OESO-gemiddelde (8,4%). Een percentage van 15,2% leerlingen haalt basisniveau 2 echter niet voor wetenschappen, wat net iets beter is dan het OESO-gemiddelde (18%).

Financiële geletterdheid

 • Vlaanderen scoort gemiddeld 541 voor financiële geletterdheid en staat daarmee tweede in de rangschikking. Enkel Shanghai-China met een gemiddelde score van 603 doet significant beter dan Vlaanderen.
 • In Vlaanderen presteert 19,7% van de leerlingen op niveau 5 of hoger voor financiële geletterdheid of levert met andere woorden een topprestatie. Dit is dubbel zoveel als gemiddeld in de OESO-landen, waar 9,7% van de leerlingen op dit niveau presteert.
 • In Vlaanderen haalt 8,7% van de leerlingen dit basisniveau niet. Gemiddeld in de OESO-landen gaat dit om 15,3% van de leerlingen.

Er werden ook uitgebreide rapporten ontwikkeld met betrekking tot de Vlaamse resultaten voor probleemoplossend vermogen en financiële geletterdheid.

Vanuit de PISA2012-data volgden vier PISA in Focus rapporten. De vier thematische rapporten, geschreven op basis van de Vlaamse PISA2012 data, kan u hieronder downloaden: