Internationale resultaten bij PISA 2009

De internationale resultaten, voor alle deelnemende landen aan PISA 2009, werden door de OESO gepubliceerd in een rapport dat bestaat uit 6 delen. Deze zes volumes werden beschikbaar gemaakt op de website van de OESO. Hieronder worden enkele opvallende zaken uit dit rapport kort samengevat.

Pisa ugent leesvaardigheid

Hoofddomein: leesvaardigheid

  • Shangai-China, Korea, Finland, Hong Kong-China, Singapore en Canada zijn voorbeelden van toplanden op vlak van prestaties voor leesvaardigheid.
  • Overheen de OESO-landen zijn ongeveer 8% van de leerlingen hoogpresteerders (presteren op het 5de of het 6de vaardigheidsniveau) voor leesvaardigheid. Tezelfdertijd haalt in een gemiddeld OESO-land 18,8% van de leerlingen niveau 2, dat internationaal als basisniveau wordt vooropgesteld, niet.
  • Tussen de OESO-landen bestaan grote verschillen in de verdeling van leerlingen overheen de vaardigheidsniveaus.

Wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid

  • Shangai-China, Singapore en Hong Kong-China zijn toplanden op vlak van wiskundige geletterdheid.
  • Toplanden in wetenschappelijke geletterdheid zijn Shangai-China, Finland, Hong Kong-China, Singapore, Japan en Korea.

Sociale ongelijkheid

  • Het prestatieverschil tussen de zwakste en de sterkste leerlingen is een belangrijke indicator voor gelijkheid in leerkansen en leeruitkomsten. De spreiding binnen de landen verschilt sterk van elkaar. In Bulgarije is de spreiding meer dan 100 punten groter dan in Macao-China.
  • Landen zoals Korea, Shangai-China, Hong Kong-China, Finland en Canada slagen erin om hoge scores op leesvaardigheid te combineren met een kleine spreiding.