Internationale resultaten bij PISA 2012

De internationale resultaten, voor alle deelnemende landen aan PISA 2012, werden door de OESO gepubliceerd in het internationaal PISA2012-rapport dat bestaat uit zes volumes. Hieronder worden enkele opvallende zaken uit het internationale PISA2012-rapport kort samengevat:

Pisa ugent wiskunde

Hoofddomein: Wiskundige geletterdheid

 • Shanghai-China behaalt met 613 punten de hoogste gemiddelde score voor wiskundige geletterdheid. Deze score ligt 119 punten, of het equivalent voor 3 jaar scholing boven het OESO-gemiddelde. Singapore, Hong Kong-China, Chinese Taipei, Korea vormen samen met Shanghai-China de top 5 best presterende landen voor wiskundige geletterdheid in 2012.
 • Van de 64 landen/economieën die in 2003 reeds aan PISA deelnamen gaan er 25 significant vooruit voor wiskundige geletterdheid.
 • Gemiddeld in de OESO-landen levert 13% van de leerlingen een topprestatie voor wiskundige geletterdheid (niveau 5 of 6). In Shanghai-China presteert het grootste aandeel leerlingen van alle deelnemende landen op dit niveau (55%).
 • 23% van de leerlingen binnen de OESO en 32% van de leerlingen in alle deelnemende landen halen het basisniveau voor wiskundige geletterdheid niet (een prestatie onder niveau 2).
 • Tussen 2003 en 2012 slaagden Italië, Polen en Portugal erin om hun aandeel toppresteerders te doen stijgen en tegelijk het aandeel leerlingen onder het basisniveau te laten dalen.
 • Jongens presteren gemiddeld beter voor wiskundige geletterdheid in 37 van de 65 deelnemende landen in 2012. Meisjes presteren beter dan jongens in 5 deelnemende landen.

Leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid

 • Shanghai-China, Hong Kong-China, Singapore, Japan en Korea zijn de toppresteerders voor leesvaardigheid in 2012.
 • Over alle OESO-landen heen zijn 8% van de leerlingen toppresteerders voor leesvaardigheid (prestatie op niveau 5 of 6). Shanghai-China heeft het grootste aandeel toppresteerders van alle deelnemende landen (25%).
 • Tussen 2000 en 2012 steeg de genderkloof (in het voordeel van de meisjes) in leesprestaties in 11 van de deelnemende landen.
 • Shanghai-China, Hong Kong-China, Singapore, Japan en Finland zijn de top-5 best presterende landen voor wetenschappelijke geletterdheid in 2012.
 • Overheen de OESO-landen levert 8% van de leerlingen een topprestatie voor wetenschappelijke geletterdheid.

Financiële geletterdheid

 • Shanghai-China haalt de hoogste gemiddelde score voor financiële geletterdheid, gevolgd door Vlaanderen, Estland, Australië, Nieuw-Zeeland, de Tsjechische Republiek en Polen. Al deze landen/economieën scoren significant hoger dan gemiddeld binnen de OESO
 • Slechts 1 op 10 leerlingen binnen de deelnemende OESO-landen levert een topprestatie voor financiële geletterdheid
 • 15% van de leerlingen haalt het basisniveau voor financiële geletterdheid niet.
 • Alhoewel de prestatie voor financiële geletterdheid gelinkt is aan de prestatie voor wiskunde en lezen, leidt een sterke prestatie voor één van deze hoofddomeinen niet automatisch tot een sterke prestatie voor financiële geletterdheid.

Sinds PISA 2012 is er ook een interactieve tool beschikbaar waarmee de PISA-data verkend kunnen worden. Per land kunnen via deze tool een aantal analyses uitgevoerd worden. Analyses op het niveau van een regio, bijvoorbeeld Vlaanderen, kunnen niet aan de hand van deze tool.