Doelstellingen

  • Aan de hand van de PISA-resultaten kunnen de prestaties van de Vlaamse leerlingen vergeleken worden met die van leeftijdsgenoten in andere landen.
  • PISA voorziet in internationale benchmarks en daarmee dus een referentiekader om nationale prestaties internationaal te vergelijken.
  • De resultaten geven een zicht op de mate waarin de Vlaamse leerlingen voorbereid zijn op het leven na de schoolbanken en zijn relevant in het kader van levenslang leren.
  • Op basis van de PISA-data is het mogelijk om de evolutie van de prestaties voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid na te gaan over de verschillende cycli heen.
  • Deze bevindingen kunnen zowel door het ministerie als door andere onderwijsverantwoordelijken gebruikt worden om het Vlaamse onderwijs(beleid) te optimaliseren en/of effecten van onderwijsvernieuwingen na te gaan.