Wat wordt er precies verwacht van een deelnemende school?

Van zodra de deelname van uw school bevestigd wordt, zal er gevraagd worden om iemand van het schoolpersoneel aan te duiden als zogenaamde ‘onderzoeks-coördinator’. Die persoon zal instaan voor de praktische organisatie van de testafname in uw school. Alle documenten in verband met de testafname zullen dan ook naar die persoon gestuurd worden.

De rol en de taken van de onderzoekscoördinator zijn:

  • Een trainingssessie volgen waar alle concrete informatie en instructies over de PISA-testafname gegeven wordt. Dit gebeurt kort voor de testafname.
  • Een datum vastleggen waarop de testafname kan doorgaan in de school.
  • Samen met het (IT-)personeel van de school de compatibiliteit van de computers en de elektronische test(s) nagaan, zodat er op het moment van de testafname geen technische problemen zijn bij het elektronisch testen.
  • Op de dag van de testafname staat de onderzoekscoördinator van de school in voor het bijeenbrengen van de leerlingen, het gestandaardiseerd afnemen van de test, het verzamelen van het materiaal en het terugsturen van het schriftelijk (de papieren ingevulde testboekjes) en het elektronisch (bijv. USB’s) materiaal naar het projectcentrum.
  • Na de testafname zal de onderzoekscoördinator de contactpersoon zijn voor alle communicatie rond het PISA-onderzoek.

Uiteraard worden de onderzoekscoördinatoren bij deze taken ondersteund door het nationaal projectcentrum en kan er steeds contact opgenomen worden met het centrum bij eventuele problemen.

Naast de inspanningen van de onderzoekscoördinator, wordt er een kleine inspanning gevraagd van de directie van de deelnemende school. De directies worden in het kader van PISA gevraagd om een achtergrondvragenlijst in te vullen rond enkele kenmerken van de school.