Hoe meet PISA?

Shutterstock 111588482 2

Er wordt heel bewust voor de termen ‘vaardigheid’ en ‘geletterdheid’ gekozen om te benadrukken dat het gaat om functionele vaardigheden en kennis die mensen ertoe in staat stellen om actief te functioneren in de maatschappij. De cognitieve bevraging van PISA overschrijdt het loutere kennisniveau: het onderzoekt de mate waarin leerlingen hetgeen ze leerden kunnen toepassen in realiteitsgebonden contexten. Of, anders geformuleerd, het test de mate waarin leerlingen voorbereid zijn op het leven als volwassene.

Naast het toetsen van competenties met betrekking tot de drie vermelde domeinen, maken ook vragenlijsten deel uit van het PISA-onderzoek. Deze vragenlijsten worden net als de test digitaal afgenomen.

  • Alle leerlingen vullen een achtergrondvragenlijst in over zichzelf, hun leergewoontes en attitudes en hun school.
  • Ook de directies van de deelnemende scholen vullen een achtergrondvragenlijst in over hun school.

Naast deze digitale vragenlijsten worden ook de ouders van de geteste leerlingen bevraagd. Dit gebeurt op papier. De informatie uit de vragenlijsten wordt gebruikt om verschillen in prestaties te helpen verklaren.