Leesvaardigheid

Pisa ugent leesvaardigheid

Leesvaardigheid wordt binnen PISA gedefinieerd als meer dan louter decoderen van informatie en het letterlijk interpreteren van wat in teksten geschreven staat. Leesvaardigheid benadrukt de vaardigheden van leerlingen om geschreven informatie te begrijpen, te gebruiken en op te reflecteren in realiteitsgebonden contexten.

Voorbeelden van taken die beroep doen op leesvaardigheid zoals gedefinieerd in PISA zijn informatie uit een chat inschatten naar betrouwbaarheid of de kernboodschap uit een tekst halen.

Door te klikken op de knoppen hieronder, kunt u een aantal leesvaardigheidsvragen uit vorige cycli bekijken.