Wiskundige geletterdheid

Pisa ugent wiskunde

PISA verstaat onder wiskundige geletterdheid de capaciteit van een persoon om wiskunde te formuleren, gebruiken en te interpreteren binnen verschillende contexten.

In het dagelijkse leven worden we vaker met wiskundige principes geconfronteerd dan je op het eerste zicht misschien zou denken. Denk maar aan het interpreteren van bus- en treindienstregelingen of het beste koopje in de winkel.

Voorbeelden kunnen zijn om de gevolgen van overbevissing te voorspellen of om de resultaten van een wetenschappelijk experiment te voorspellen.