Wetenschappelijke geletterdheid

Pisa ugent wetenschappen

Wetenschappelijke geletterdheid wordt in PISA gedefinieerd als de vaardigheid om wetenschappelijke kennis te gebruiken om problemen te herkennen, nieuwe kennis te verwerven, wetenschappelijke fenomenen te verklaren en wetenschappelijke bewijzen te gebruiken om conclusies te trekken in verband met wetenschappelijke onderwerpen.

Voorbeelden kunnen zijn om de gevolgen van overbevissing te voorspellen of om de resultaten van een wetenschappelijk experiment te voorspellen.