Resultaten

In de internationale rapporten van de OESO worden de prestaties van de verschillende landen of regio’s met elkaar vergeleken. De daarin vermelde cijfers voor België zijn de algemene resultaten over de Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap heen. De Vlaamse resultaten voor PISA worden dus niet afzonderlijk opgenomen in die internationale rapporten.

De Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent geeft in samenwerking met het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, een brochure uit die specifiek ingaat op de resultaten voor Vlaanderen. Onder andere over de volgende topics worden uitspraken gedaan in de brochures:

  • Presteren de leerlingen in het ene land gemiddeld beter dan in het andere land wat betreft leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid? Zijn de verschillen tussen de zwakst en de sterkst presterende leerlingen in het ene land groter dan in het andere?
  • De invloed van de familiale achtergrond op de prestaties van leerlingen. Vooral inzake ‘gelijke onderwijskansen’ zijn deze cijfers van belang.
  • Verschillen de prestaties van meisjes en jongens? Zijn er grote verschillen in de prestaties van autochtone leerlingen en leerlingen met een buitenlandse herkomst? 

De Vlaamse brochures per PISA-cyclus vindt u hiernaast onder 'Vlaamse publicaties'.Taalkeuze